Het bloedglucose verlagende effect van insuline wordt bij het gezonde individu zeer snel tegengewerkt door glucagon en adrenaline. Cortisol en groeihormoon hebben een uitgesteld effect en zijn van belang voor de tegenregulatie tijdens vasten. Bij de patiënt met type 1 diabetes, zeker wanneer deze langer dan 10 – 15 jaar bestaat, reageren de A-cellen vaak niet meer op hypoglycemie en op den duur kan ook de adrenalinesecretie onvoldoende worden. [ga verder…]

{ 0 comments }

MIDD, ofwel Maternally Inherited Diabetes and Deafness, is een zeldzame, mitochondriëel erfelijke vorm van diabetes mellitus, waarbij de pancreas onvoldoende insuline afgeeft en vaak gepaard gaat met doofheid of slechthorendheid en soms ook met andere problemen, zoals nierproblemen en spierzwakte. MIDD wordt doorgegeven van moeder op kind en komt in Nederland bij minder dan 1% van de mensen met diabetes voor. MIDD wordt meestal tussen het 30e en 40e levensjaar ontdekt, heeft zowel kenmerken van type 1 als type 2 diabetes en verschilt in vorm en ernst per persoon. [ga verder…]

{ 0 comments }

LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults

December 5, 2014

LADA, ofwel Latent Autoimmune Diabetes in Adults, is een ‘sluimerende vorm’ van type 1 diabetes bij volwassenen en ontstaat meestal boven de 35 jaar. Bij het ontstaan van LADA spelen zowel genetische als omgevingsfactoren een rol.

Lees het volledige artikel →

Wat is type 2 diabetes mellitus ?

December 5, 2014

De grote meerderheid van de diabetespatiënten heeft type 2 diabetes. Velen van hen hebben overgewicht. Zij neigen niet gauw tot ketoacidose en zijn daarom in de beginfase niet afhankelijk van insuline. Deze patiënten hebben dan ook geen absolute, maar wel een relatieve insulinedeficiëntie: vooral de normaal aanwezige snelle eerste fase van de insulinesecretie is door […]

Lees het volledige artikel →

Wat is type 1 diabetes mellitus ?

December 5, 2014

Type 1 diabetes mellitus, vroeger ook wel Insuline-Afhankelijke Diabetes Mellitus (IADM) genoemd of Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) is een chronische aandoening en openbaart zich veelal op jeugdige leeftijd.. Type 1 diabetes betreft circa 10% van het totale aantal mensen met diabetes. Type 1 diabetes is het resultaat van een auto-immuunproces dat geleidelijk de B-cellen […]

Lees het volledige artikel →

Wat is HbA1c ?

December 5, 2014

Voor objectieve waarneming van de glucoseregulatie in het bloed, is naast controle van de bloedglucose ook de laboratoriumcontrole van het HbA1c van belang. De HbA1c-waarde geeft een beeld van de gemiddelde bloedglucosewaarde in de afgelopen 5-6 weken en geeft, samen met de gemeten bloedglucosewaarden op verschillende tijdstippen, een indicatie hoe de behandeling van de diabetes […]

Lees het volledige artikel →

Prevalentie van diabetes mellitus

December 5, 2014

De prevalenties van type 1 en van type 2 diabetes nemen snel toe. Type 2 diabetes is verantwoordelijk voor meer dan 90% van de gevallen . Deze aandoening heeft inmiddels epidemische vormen aangenomen. Naar schatting zijn er meer dan 180 miljoen mensen met diabetes wereldwijd, en dit aantal zal in het jaar 2030 zijn toegenomen […]

Lees het volledige artikel →

The website is back up

October 25, 2014

We zijn er een tijdje tussen uit geweest, maar momenteel wordt deze site van de bodem af opnieuw opgebouwd, met nieuwe en interessante informatie over diabetes mellitus.

Lees het volledige artikel →

GLP1-agonisten waardevol bij type 2 diabetes

October 25, 2014

Een uitermate lezenswaardig artikel, deze audit van de ABCD groep. De conclusie: de Engelse NICE richtlijnen zijn niet-evidence-based en unfair. De originele bron: The NICE guidelines for the use of diabetes therapies serve an important purpose of recommending use of treatments that are evidence-based and cost-effective. This is particularly pertinent in an era of rising […]

Lees het volledige artikel →

Genetische aspecten van autofluorescentie van de huid

October 13, 2014

Hoeveel risico iemand met diabetes loopt op complicaties, zoals hart- en vaatziekten kan met een AGE-reader gemeten worden. AGE’s geven een nauwkeurigere indicatie van de kans op complicaties dan de klassieke indicatoren als de HbA1c-waarde in het bloed. De AGE-reader is een in Groningen ontwikkeld apparaat waarmee op snelle, eenvoudige en niet belastende manier AGE”s (Advanced […]

Lees het volledige artikel →