Select Page

Lixisenatide en liraglutide bij T2D

diabetes photo
In een recent online gepubliceerde studie vergeleken Meier et al de overeenkomsten en verschillen tussen de GLP1 receptor agonisten lixisenatide en liraglutide. Lixisenatide had een sterker effect in het vertragen van d emaagontleidiging en verminderen van de stijgingen van bloedglucose waarden na een maaltijd, maar gaf ook iets meer hypoglycemieën.

Hun conclusie: “This mechanistic trial compared the pharmacodynamics and safety of lixisenatide and liraglutide in combination with optimized insulin glargine with/without metformin in type 2 diabetes (T2D). Lixisenatide and liraglutide improved glycemic control in optimized insulin glargine-treated T2D albeit with contrasting mechanisms of action and differing safety profiles”.  Het volledige artikel vindt u op: http://care.diabetesjournals.org/content/early/2015/04/15/dc14-1984.abstract

Photo by Oskar Annermarken

Minder cardiovasculaire complicaties bij combi metformine/TZD en metformine/GLP1RA

ScreenHunter_02 May. 05 21.25Een retrospectieve analyse van meer dan 13.000 patiënten in een grote ziekenhuis database leverde het volgende op:
1. een 10% hoger risico op hartfalen bij dfe combinatie van metformine en een DPP4 remmer (niet vermeld welke, waarschijnlijk niet één specifiek, maar er zijn verschillen tussen verschillende DPP4-remmers; slechte conclusie dus).
2. een 14% lagere sterfte bij combinatie van metformine met een thiazolidine (significant met p=0.05)
3. een 44% lagere sterfte bij combinatie van metformine met een GLP1-receptor agonist; dit was vanwege de kleine aantallen (slechts 433 patiënten) juist niet statistisch significant, p-waarde was 0.08.
Bron: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1753-0407.12301/abstract;jsessionid=13094796F237DF262BE2552068D98DC7.f04t04

Zwangerschapsdiabetes en MODY

zwangerschap photoBijzonder goed artikel van een groep onderzoekers uit de VS over zwangerschap bij vrouwen met twee vormen van MODY.
De conclusie:
“Hyperglycemia in HNF-1α pregnancies is easily managed with current insulin protocols, in contrast glycemic excursions are difficult to manage in GCK pregnancies. There was an increased percentage of miscarriages in GCK pregnancies highlighting the importance of a diagnosis of GCK-MODY in women prior to conception and the necessity for pre-conception care.”
Voor het volledige artikel, zie: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25935773

Insulin therapy causus ugly macrophages to invade your adipose tissue

Interesting article discussing how the start of insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus promotes the influx of macrophages into subcutaneous adipose tissue. A thing which you do not want to happen, and which promotes inflammation.
The authors are Jansen HJ, Stienstra R, van Diepen JA, Hijmans A, van der Laak JA, Vervoort GM, Tack CJ. Source: Diabetologia. 2013 Dec;56(12):2573-81.

For the abstract: click on: (more…)

TrialResults Center

ScreenHunter_01 Apr. 11 21.40TrialResults-center is the first resource to provide immediate access to morbid-mortality clinical trials results direct to your PC. The TrialResults-center Database provides a unique view of the treatment efficacy based on all data provided directly from landscape clinical trial results, offering a valuable alternative to personal bibliographic search, published meta-analysis, etc.

The number of clinical trials published each year in cardiology continues to grow, making it unwieldy and time-consuming to stay on top of advances, especially those in adjacent fields. TrialResults-center saves you time by identifying the randomized clinical trials and providing rigorous assessment and results synthesis that show the key findings and the clinical impact of these trials.

TrialResults-center can streamline the process of researching facts about treatment efficacy, finding completed and ongoing clinical trials, and accessing the latest information on treatment efficacy. Whether you’re a researchers, allied health professionals, physicians, TrialResults-center can save you time and money, giving you access to valuable information available from no other source.

This is a public and non-profit service. Users from all over the world have free access to the complete database information. TrialResults-center was created and is currently being maintained by Dr Michel Cucherat.

For more information, and for updating your knowledge, go to: http://www.trialresultscenter.org/about_trialys.asp

Hypoglycemie bij insuline behandeling

hypoHet bloedglucose verlagende effect van insuline wordt bij het gezonde individu zeer snel tegengewerkt door glucagon en adrenaline. Cortisol en groeihormoon hebben een uitgesteld effect en zijn van belang voor de tegenregulatie tijdens vasten. Bij de patiënt met type 1 diabetes, zeker wanneer deze langer dan 10 – 15 jaar bestaat, reageren de A-cellen vaak niet meer op hypoglycemie en op den duur kan ook de adrenalinesecretie onvoldoende worden.

Het wordt voor de patiënt dan steeds moeilijker een hypoglycemie op te merken. Dit heet ‘hypoglycemia unawareness': de patiënt is zich niet bewust van de hypoglycemie, mist de klassieke symptomen, en kan daardoor in een door neuroglycopenie veroorzaakt coma belanden. Het is lang niet zeker dat dit beeld vooral aan insufficiënte hormonale tegenregulering moet worden toegeschreven. De cognitieve disfunctie kan ook samenhangen met veranderingen in de drempelwaarde voor het transport van glucose uit het bloed naar de hersenen. (more…)

MIDD, Maternally Inherited Diabetes and Deafness

MIDD, ofwel Maternally Inherited Diabetes and Deafness, is een zeldzame, mitochondriëel erfelijke vorm van diabetes mellitus, waarbij de pancreas onvoldoende insuline afgeeft en vaak gepaard gaat met doofheid of slechthorendheid en soms ook met andere problemen, zoals nierproblemen en spierzwakte. MIDD wordt doorgegeven van moeder op kind en komt in Nederland bij minder dan 1% van de mensen met diabetes voor. MIDD wordt meestal tussen het 30e en 40e levensjaar ontdekt, heeft zowel kenmerken van type 1 als type 2 diabetes en verschilt in vorm en ernst per persoon. (more…)

Wat is type 2 diabetes mellitus ?

De grote meerderheid van de diabetespatiënten heeft type 2 diabetes. Velen van hen hebben overgewicht. Zij neigen niet gauw tot ketoacidose en zijn daarom in de beginfase niet afhankelijk van insuline. Deze patiënten hebben dan ook geen absolute, maar wel een relatieve insulinedeficiëntie: vooral de normaal aanwezige snelle eerste fase van de insulinesecretie is door een stijging van de glucosespiegel niet meer op te wekken, maar nog wel aantoonbaar door toediening van aminozuren of een sulfonylureumpreparaat.

De disfunctie van de eilandjes van Langerhans (waarin initieel de B-cellen kwantitatief niet zijn verminderd, maar de A-cellen zijn toegenomen) lijkt het gevolg van een ‘blindheid’ voor glucose van beide soorten cellen: ondanks hyperglycemie is er te weinig insuline en te veel glucagon. Langdurige hyperglycemie is blijkbaar schadelijk voor de endocriene cellen, want normoglycemie vermindert de disfunctie. In een ‘vergevorderd stadium’ van type 2 diabetes kan wel een absoluut insulinetekort ontstaan en dient de patient te worden behandeld met insuline. (more…)

Wat is type 1 diabetes mellitus ?

Type 1 diabetes mellitus, vroeger ook wel Insuline-Afhankelijke Diabetes Mellitus (IADM) genoemd of Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) is een chronische aandoening en openbaart zich veelal op jeugdige leeftijd.. Type 1 diabetes betreft circa 10% van het totale aantal mensen met diabetes. Type 1 diabetes is het resultaat van een auto-immuunproces dat geleidelijk de B-cellen van de eilandjes van Langerhans in de alvleesklier verwoest. (more…)