Select Page

 

Sinds maart 2016 is de NovoPen 5 op de markt. Dit is een nieuwe, hervulbare insulinepen met geheugen; voor het toedienen van insuline uit een insulinepatroon.

De hervulbare insulinepen is uitsluitend te gebruiken met 3ml insulinepatronen. De insulinepen is instelbaar per  hele eenheid insuline. Per keer kunt u minimaal 1 en maximaal 60 eenheden insuline toedienen. De pen wordt gekenmerkt door een nieuwe geheugenfunctie. Deze houdt bij hoeveel tijd er verstreken is sinds de laatste injectie en uit hoeveel eenheden de laatste dosis bestond.

Voor meer informatie en de instructievideo:
https://www.novonordisk.nl/geneesmiddelen/toedieningssystemen/novopen-5.html