Select Page

ScreenHunter_02 May. 05 21.25Een retrospectieve analyse van meer dan 13.000 patiënten in een grote ziekenhuis database leverde het volgende op:
1. een 10% hoger risico op hartfalen bij de combinatie van metformine en een DPP4 remmer (niet vermeld welke, waarschijnlijk niet één specifiek, maar er zijn verschillen tussen verschillende DPP4-remmers; slechte conclusie dus).
2. een 14% lagere sterfte bij combinatie van metformine met een thiazolidine (significant met p=0.05)
3. een 44% lagere sterfte bij combinatie van metformine met een GLP1-receptor agonist; dit was vanwege de kleine aantallen (slechts 433 patiënten) juist niet statistisch significant, p-waarde was 0.08.
Bron: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1753-0407.12301/abstract;jsessionid=13094796F237DF262BE2552068D98DC7.f04t04