Select Page

nieuws photoBron: website DVN.

” Diabetesvereniging Nederland (DVN) is bezorgd over de wijze waarop Menzis momenteel invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden als zorgverzekeraar. Wij signaleren dat Menzis in zijn beleid systematisch patiënten en zorgverleners negeert, en zich in toenemende mate isoleert van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Diabetesvereniging Nederland heeft hierover een brief gestuurd aan de Raad van Bestuur van Menzis.
Nauwe contacten
Diabetesvereniging Nederland onderhoudt nauwe contacten met diverse zorgverzekeraars, om samen te werken aan thema’s die voor mensen met diabetes van belang zijn. We voeren bijvoorbeeld gesprekken over de inkoop van zorg voor mensen met diabetes. Hiermee helpen we samen de diabeteszorg vooruit. Helaas geldt dit niet voor Menzis, dat zich als enige zorgverzekeraar continu onttrekt aan daadwerkelijke afstemming en overleg. Dit is onnodig en ongewenst, en leidt tot onrust onder patiënten en zorgverleners. Bovendien leidt het tot fouten, zoals bij het voorgenomen preferentiebeleid van Menzis over insuline. Die fout heeft Menzis hersteld, maar deze had makkelijk voorkomen kunnen worden.
Geïsoleerd
Ons tweede punt van zorg is dat Menzis zich in toenemende mate isoleert van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Een zorgverzekeraar dient goede zorg te faciliteren, niet te definiëren. Hiervoor is een goede relatie met de andere partijen in de zorgdriehoek (artsen en patiënten) een vereiste. Als een zorgverzekeraar zich aan deze verantwoordelijkheid onttrekt, dan raakt hij geïsoleerd. Afgelopen week zagen we daarvan weer een voorbeeld. Menzis heeft het diabeteszorgveld geconfronteerd met indicatiecriteria voor insulinepomptherapie, die Menzis eenzijdig heeft opgesteld. “We vinden het onacceptabel dat een zorgverzekeraar bepaalt hoe groot de schommelingen in de glucose moeten zijn, wil de patiënt voor insulinepomptherapie in aanmerking komen”, legt directeur Olof King van Diabetesvereniging Nederland uit. “Menzis gaat hier op de stoel van de behandelaar zitten.”
Wat doet DVN?
In de brief heeft Diabetesvereniging Nederland Menzis nogmaals uitgenodigd om met ons en artsen in overleg te gaan. Daarnaast heeft de DVN Menzis wederom opgeroepen om de voorgenomen besluiten over de inkoop van insuline biosimilars en diabeteshulpmiddelen (inclusief de indicatiecriteria voor insulinepomptherapie) in te trekken.”