Select Page

Diabetesvereniging Nederland (DVN) bezorgd over opstelling MENZIS

nieuws photoBron: website DVN.

” Diabetesvereniging Nederland (DVN) is bezorgd over de wijze waarop Menzis momenteel invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheden als zorgverzekeraar. Wij signaleren dat Menzis in zijn beleid systematisch patiënten en zorgverleners negeert, en zich in toenemende mate isoleert van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Diabetesvereniging Nederland heeft hierover een brief gestuurd aan de Raad van Bestuur van Menzis.
Nauwe contacten
Diabetesvereniging Nederland onderhoudt nauwe contacten met diverse zorgverzekeraars, om samen te werken aan thema’s die voor mensen met diabetes van belang zijn. We voeren bijvoorbeeld gesprekken over de inkoop van zorg voor mensen met diabetes. Hiermee helpen we samen de diabeteszorg vooruit. Helaas geldt dit niet voor Menzis, dat zich als enige zorgverzekeraar continu onttrekt aan daadwerkelijke afstemming en overleg. Dit is onnodig en ongewenst, en leidt tot onrust onder patiënten en zorgverleners. Bovendien leidt het tot fouten, zoals bij het voorgenomen preferentiebeleid van Menzis over insuline. Die fout heeft Menzis hersteld, maar deze had makkelijk voorkomen kunnen worden.
Geïsoleerd
Ons tweede punt van zorg is dat Menzis zich in toenemende mate isoleert van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Een zorgverzekeraar dient goede zorg te faciliteren, niet te definiëren. Hiervoor is een goede relatie met de andere partijen in de zorgdriehoek (artsen en patiënten) een vereiste. Als een zorgverzekeraar zich aan deze verantwoordelijkheid onttrekt, dan raakt hij geïsoleerd. Afgelopen week zagen we daarvan weer een voorbeeld. Menzis heeft het diabeteszorgveld geconfronteerd met indicatiecriteria voor insulinepomptherapie, die Menzis eenzijdig heeft opgesteld. “We vinden het onacceptabel dat een zorgverzekeraar bepaalt hoe groot de schommelingen in de glucose moeten zijn, wil de patiënt voor insulinepomptherapie in aanmerking komen”, legt directeur Olof King van Diabetesvereniging Nederland uit. “Menzis gaat hier op de stoel van de behandelaar zitten.”
Wat doet DVN?
In de brief heeft Diabetesvereniging Nederland Menzis nogmaals uitgenodigd om met ons en artsen in overleg te gaan. Daarnaast heeft de DVN Menzis wederom opgeroepen om de voorgenomen besluiten over de inkoop van insuline biosimilars en diabeteshulpmiddelen (inclusief de indicatiecriteria voor insulinepomptherapie) in te trekken.”

Wat is type 1 diabetes mellitus ?

diabetes melissa photo

In de eilandjes van Langerhans ziet men infiltratie van lymfocyten, en in het serum zijn vaak auto-antistoffen gericht tegen de eilandjes van Langerhans of het enzym glutaminezuurdecarboxylase (GAD) aantoonbaar. Het ontstaan wordt bepaald door een zekere mate van erfelijke aanleg in combinatie met invloeden van buitenaf. Zowel virusinfecties als voedingsbestanddelen (zoals koemelk) zijn hierbij onderwerp van onderzoek. De preciese erfelijke aanleg ligt waarschijnlijk in het HLA systeem: sommige HLA-allelen (DR3en DR4) komen bij deze patiënten vaker voor, andere (DR2en DR7) minder vaak. Klinisch is er een verband tussen type 1 diabetes en het vóórkomen van andere auto-immuunziekten. De ziekte begint meestal plotseling op jeugdige leeftijd (maar soms ook op oudere leeftijd) met klachten van dorst, polyurie, vermagering, vermoeidheid en/of ketoacidose. In Nederland is de incidentie bij kinderen tot 14 jaar 13,2 per 100.000 per jaar.

De klachten en verschijnselen zijn duidelijk van aard en hebben een snel beloop.

 • Veel plassen.
 • Hevige dorst.
 • Hongergevoel.
 • Vermagering.
 • Moeheid.
 • Slechte visus (tijdelijk).
 • Jeuk.
 • Ziektegevoel.
 • Verminderde weerstand tegen infecties, bijvoorbeeld tegen griep.

Infecties zoals:

 • Urineweginfecties, schimmelinfecties aan voeten, geslachtsorganen.
 • Slechte en vertraagde wondgenezing.

De diagnose wordt gesteld, meestal naar aanleiding van klachten en symptomen, op basis van controle van de bloedglucose en het HbA1c. In sommige situaties kan het aangewezen zijn om  laboratoriumonderzoek te doen naar de aanwezigheid van antistoffen gericht tegen de bètacellen van de pancreas.

De behandeling van type 1 diabetes bestaat uit educatie, een persoonlijk voedingsadvies en insulinetherapie.

De glucosewaarde in het bloed stijgt boven 10 mmol/l (varieert normaal tussen 4 en 8 mmol/l). De nieren zullen boven circa 10 mmol/l glucose doorlaten in de urine → glucosurie. Het insulinetekort veroorzaakt afbraak van vetweefsel, waardoor vetzuren vrijkomen in het bloed. Deze vetzuren worden door de lever omgezet in ketonlichamen die een verzuring van het bloed veroorzaken. De reactie van het lichaam hierop is uitscheiding van ketonen zowel in de urine als via de huid en de ademhaling (acetongeur). Zonder behandeling met insuline zal de geleidelijk verergerde verzuring een keto-acidotisch coma veroorzaken.

Directe complicaties kunnen ontstaan doordat de patiënt bij verhoogde bloedglucosewaarden een verhoogd risico heeft op infecties. Late complicaties van bloedvaten, ogen, nieren en zenuwen zijn bijkomende ziekteverschijnselen bij diabetes mellitus die pas bij langdurig hoge bloedglucosewaarden kunnen optreden.

Photo by .:[ Melissa ]:.

 

Virusinfecties en type 1 diabetes

virus photoOnderzoekers uit Duitsland, Enegeland en Australië hebben nieuwe aanwijzingen gevonden dat er een verband bestaat tussen virusinfecties en het ontwikkelen van type 1 diabetes. Zo valt te lezen in een online publicatie van het tijdschrift Diabetes (21 februari 2014).

Eerder onderzoek toonde een duidelijk verband aan tussen het ontstaan van type 1 diabetes en de aanwezigheid van een bepaald eiwit (antiviraal type 1 interferon). De onderzoekers (mede onder leiding van professor John Todd en Anette Ziewgler, bekende experts op dit gebied) ontdekten dat kinderen die later type 1 diabetes kregen meer van dit eiwit hadden.

Bij gezonde kinderen, of kinderen die al type 1 diabetes hadden, was de hoeveelheid interferon normaal. De grotere hoeveelheid eiwitten lijkt samen te hangen met infecties aan de bovenste luchtwegen, die vaak ontstaan tijdens griep of verkoudheid.

De originele bron: http://diabetes.diabetesjournals.org/content/early/2014/02/06/db13-1777.abstract