Select Page

Novopen 5

 

Sinds maart 2016 is de NovoPen 5 op de markt. Dit is een nieuwe, hervulbare insulinepen met geheugen; voor het toedienen van insuline uit een insulinepatroon.

De hervulbare insulinepen is uitsluitend te gebruiken met 3ml insulinepatronen. De insulinepen is instelbaar per  hele eenheid insuline. Per keer kunt u minimaal 1 en maximaal 60 eenheden insuline toedienen. De pen wordt gekenmerkt door een nieuwe geheugenfunctie. Deze houdt bij hoeveel tijd er verstreken is sinds de laatste injectie en uit hoeveel eenheden de laatste dosis bestond.

Voor meer informatie en de instructievideo:
https://www.novonordisk.nl/geneesmiddelen/toedieningssystemen/novopen-5.html

 

Insulin therapy causus ugly macrophages to invade your adipose tissue

Interesting article discussing how the start of insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus promotes the influx of macrophages into subcutaneous adipose tissue. A thing which you do not want to happen, and which promotes inflammation.
The authors are Jansen HJ, Stienstra R, van Diepen JA, Hijmans A, van der Laak JA, Vervoort GM, Tack CJ. Source: Diabetologia. 2013 Dec;56(12):2573-81.

AIMS/HYPOTHESIS:
Insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus is accompanied by weight gain characterised by an increase in abdominal fat mass. The expansion of adipose tissue mass is generally paralleled by profound morphological and inflammatory changes. We hypothesised that the insulin-associated increase in fat mass would also result in changes in the morphology of human subcutaneous adipose tissue and in increased inflammation, especially when weight gain was excessive.

METHODS:
We investigated the effects of weight gain on adipocyte size, macrophage influx, and mRNA expression and protein levels of key inflammatory markers within the adipose tissue in patients with type 2 diabetes mellitus before and 6 months after starting insulin therapy.

RESULTS:
As expected, insulin therapy significantly increased body weight. At the level of the subcutaneous adipose tissue, insulin treatment led to an influx of macrophages. When comparing patients gaining no or little weight with patients gaining >4% body weight after 6 months of insulin therapy, both subgroups displayed an increase in macrophage influx. However, individuals who had gained weight had higher protein levels of monocyte chemoattractant protein-1, TNF-α and IL-1β after 6 months of insulin therapy compared with those who had not gained weight.

CONCLUSIONS/INTERPRETATION:
We conclude that insulin therapy in patients with type 2 diabetes mellitus improved glycaemic control but also induced body weight gain and an influx of macrophages into the subcutaneous adipose tissue. In patients characterised by a pronounced insulin-associated weight gain, the influx of macrophages into the adipose tissue was accompanied by a more pronounced inflammatory status.

TRIAL REGISTRATION:
ClinicalTrials.gov: NCT00781495.

FUNDING:
The study was funded by European Foundation for the Study of Diabetes and the Dutch Diabetes Research Foundation.

 

Hypoglycemie bij insuline behandeling

hypoHet bloedglucose verlagende effect van insuline wordt bij het gezonde individu zeer snel tegengewerkt door glucagon en adrenaline. Cortisol en groeihormoon hebben een uitgesteld effect en zijn van belang voor de tegenregulatie tijdens vasten. Bij de patiënt met type 1 diabetes, zeker wanneer deze langer dan 10 – 15 jaar bestaat, reageren de A-cellen vaak niet meer op hypoglycemie en op den duur kan ook de adrenalinesecretie onvoldoende worden.

Het wordt voor de patiënt dan steeds moeilijker een hypoglycemie op te merken. Dit heet ‘hypoglycemia unawareness’: de patiënt is zich niet bewust van de hypoglycemie, mist de klassieke symptomen, en kan daardoor in een door neuroglycopenie veroorzaakt coma belanden. Het is lang niet zeker dat dit beeld vooral aan insufficiënte hormonale tegenregulering moet worden toegeschreven. De cognitieve disfunctie kan ook samenhangen met veranderingen in de drempelwaarde voor het transport van glucose uit het bloed naar de hersenen. (more…)